Oversikt over Vikedal

Vikedal Camping ligger nede ved fjorden, i viken midt i bildet.